• poziom Szkoła Ponadpodstawowa – zajęcia dydaktyczne w kameralnych grupach: 200 zł / 120 minut (w cenie: podręcznik i materiały dydaktyczne).