Planowana tematyka zajęć

Zajęcia 1:
Liczby i działania. Własności potęg i logarytmów. Wartość bezwzględna, obliczenia procentowe i błędy przybliżeń. Potęgi, pierwiastki i logarytmy. Równania, nierówności i układy równań liniowych. Wzory skróconego mnożenia. Równania kwadratowe i wymierne. Nierówności kwadratowe.

Zajęcia 2:
Funkcja – podstawowe pojęcia. Funkcja liniowa i jej własności. Własności funkcji kwadratowej. Różne postacie funkcji kwadratowej. Hiperbola i funkcja wykładnicza.

Zajęcia 3:
Ciąg liczbowy. Ciąg arytmetyczny. Ciąg geometryczny. Trygonometria. Własności trójkątów i czworokątów. Pola czworokątów i trójkątów. Przekątne i miary kątów wewnętrznych wielokątów. Kąty związane z okręgiem.

Zajęcia 4:
Równanie prostej, równoległość i prostopadłość. Geometria analityczna – odległości i środek odcinka. Symetrie.

Zajęcia 5:
Graniastosłupy ,ostrosłupy, bryły obrotowe – obliczanie pól powierzchni i objętości. Zadania związane z przekrojami brył.

Zajęcia 6:
Elementy statystyki. Kombinatoryka. Reguła mnożenia i reguła dodawania. Rachunek prawdopodobieństwa.