Planowana tematyka zajęć

Zajęcia 1:
Liczby i działania na nich, potęgi i pierwiastki.

Zajęcia 2:
Wyrażenia algebraiczne, ich wartość liczbowa, przekształcanie wyrażeń algebraicznych, równania, zadania tekstowe.

Zajęcia 3:
Proste, odcinki, kąty, wielokąty, koła i okręgi, twierdzenie Pitagorasa, układ współrzędnych.

Zajęcia 4:
Obliczenia praktyczne (jednostki czasu, długości, masy, skala i plan, wielkości wprost proporcjonalne, podział proporcjonalny), procenty.

Zajęcia 5:
Graniastosłupy i ostrosłupy, statystyka, prawdopodobieństwo.