Szkoła podstawowa

Na zajęciach matematyki:

 • będziesz doskonalił sprawność rachunkową, poprzez:
  • wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych,
  • weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocenę sensowności rozwiązania.
 • będziesz wykorzystywał i tworzył informacje, używając języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników,
 • nauczysz się dobierać model matematyczny do prostej sytuacji oraz budowania go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym,
 • będziesz przeprowadzał proste rozumowania, podawał argumenty uzasadniające poprawność rozumowania,
 • nauczysz się precyzyjnego formułowania i zapisywania rozwiązań,
 • poznasz strategię rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Program kursu dla ósmoklasisty z matematyki dostosowany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Jak pracujemy ?  

 • każde zajęcia rozpoczynamy od przypomnienia uczniom niezbędnych definicji i wzorów oraz innych zagadnień teoretycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
 • uczniowie pod okiem doświadczonego nauczyciela rozwiązują ćwiczenia wzorowane na zadaniach egzaminacyjnych
 • prowadzący zajęcia wskazuje właściwe rozwiązania oraz sposoby dochodzenia do nich rozwiązania poddawane są analizie i ocenie
 • uczniowie utrwalają partię materiału z danych zajęć dzięki przygotowanym przez nauczyciela zestawom zadań do samodzielnego rozwiązania w domu
 • ewentualne wątpliwości omawiane są podczas kolejnego spotkania

Pracujemy w kameralnej grupie ( maksymalnie 10 osób).