Liceum

Na zajęciach matematyki:

 • rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia w procesach analizowania, wnioskowania i uzasadniania
 • poznasz nowe metody rozwiązywania zadań maturalnych
 • nauczysz się tworzyć i dobierać strategię rozwiązywania problemów
 • rozwiniesz wyobraźnię przestrzenną
 • zrozumiesz i nauczysz się interpretować pojęcia matematyczne oraz operować obiektami matematycznymi
 • opanujesz umiejętność zdobywania, porządkowania, wartościowania i przetwarzania informacji
 • nabędziesz umiejętność budowania modeli matematycznych oraz posługiwania się algorytmami
 • nauczysz się precyzyjnego formułowania i zapisywania rozwiązań
 • nauczysz się odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny
 • nauczysz się hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym

Program kursu maturalnego z matematyki dostosowany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak pracujemy ?

 • każde zajęcia rozpoczynamy od przypomnienia uczniom niezbędnych definicji i wzorów oraz innych zagadnień teoretycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
 • uczniowie pod okiem doświadczonego nauczyciela rozwiązują ćwiczenia wzorowane na zadaniach egzaminacyjnych
 • prowadzący zajęcia wskazuje właściwe rozwiązania oraz sposoby dochodzenia do nich rozwiązania poddawane są analizie i ocenie
 • uczniowie utrwalają partię materiału z danych zajęć dzięki przygotowanym przez nauczyciela zestawom zadań do samodzielnego rozwiązania w domu
 • ewentualne wątpliwości omawiane są podczas kolejnego spotkania

Pracujemy w kameralnej grupie ( maksymalnie 6 osób).