Szkoła podstawowa
październik – marzec
piątki, termin do ustalenia

Jak dobrze napisać test ośmioklasisty?

Rozpocznij systematyczną i ukierunkowaną na efekt naukę.

Podczas cotygodniowych zajęć:

  • będziesz doskonalić umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • będziesz kształcić umiejętności tworzenia różnych tekstów/form użytkowych,
  • poznasz wskazówki do tworzenia własnych, dłuższych form wypowiedzi twórczych i argumentacyjnych,
  • będziesz wykonywać ćwiczenia praktyczne.

Jak pracujemy?

Stosujemy efektywne i aktywne metody nauczania. Koncentrujemy się na osiągnięciach. Kontrolujemy postępy uczniów. Indywidualizujemy zadania, motywujemy do
osiągania celów.

Pracujemy w kameralnej grupie (maksymalnie 10 osób)

Liceum / Technikum
październik – kwiecień
termin do ustalenia

Jak osiągnąć optymalny wynik egzaminu maturalnego?

Już w październiku zacznij naukę na cotygodniowych zajęciach, podczas których:

  • poznasz tajniki arkusza maturalnego,
  • weźmiesz udział w warsztatach pisania własnego tekstu (wypowiedź argumentacyjna, interpretacja tekstów literackich i analiza tekstów kultury),
  • będziesz doskonalić umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • przygotujesz się do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Jak pracujemy?

Indywidualizujemy pracę uczniów. Stosujemy efektywne i aktywne metody nauczania. Pobudzamy kreatywność w tworzeniu własnych tekstów. Pracujemy nad przyswajaniem techniki autoprezentacji. Doskonalimy umiejętności retoryczne. Kontrolujemy osiągnięcia uczniów.

Praca w kameralnej grupie (maksymalnie 10 osób).