Planowana tematyka zajęć

Zajęcia 1:
Antyk, średniowiecze, renesans – synteza wiedzy o epokach, filozoficzne fundamenty/retoryka, źródła zapożyczeń językowych, związki frazeologiczne, kategorie estetyczne. Analiza reprezentatywnego dla epoki tekstu kultury.

Zajęcia 2:
Barok, oświecenie, romantyzm – synteza wiedzy o epokach, filozoficzne fundamenty/schemat komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi, wybrane środki stylistyczne. Analiza reprezentatywnego dla epoki tekstu kultury.

Zajęcia 3:
Pozytywizm, Młoda Polska – synteza wiedzy o epokach, filozoficzne fundamenty/stylizacja językowa, norma językowa a błąd językowy. Analiza reprezentatywnego dla epoki tekstu kultury.

Zajęcia 4:
Dwudziestolecie Międzywojenne, literatura okresu II Wojny Światowej – synteza wiedzy o epokach, filozoficzne fundamenty/słowotwórstwo, język reklamy. Analiza reprezentatywnego dla epoki tekstu kultury.

Zajęcia 5:
Czasy powojenne i współczesność – synteza wiedzy o epokach, filozoficzne fundamenty/style funkcjonalne współczesnej polszczyzny, perswazja i manipulacja, zmiany zachodzące we współczesnej polszczyźnie. Analiza reprezentatywnego dla epoki tekstu kultury.