Planowana tematyka zajęć

Zajęcia 1:
Charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych, słowotwórstwo, fonetyka – ćwiczenia.

Zajęcia 2:
Rozprawka, przemówienie, recenzja, artykuł, fleksja – ćwiczenia.

Zajęcia 3:
Wywiad, list, sprawozdanie, ogłoszenie, mowa zależna i niezależna – ćwiczenia.

Zajęcia 4:
Opowiadanie twórcze, zaproszenie, dedykacja, retoryka, style funkcjonalne – ćwiczenia.

Zajęcia 5:
Teksty publicystyczne, teksty naukowe i popularnonaukowe, bogactwo i zróżnicowanie słownika – ćwiczenia.